close

Zomerweek in de Grafische Werkplaats
23-27 augustus

Voor reserveren: ga naar de agenda

Opstap zeefdrukcursus op stof
Ma. 23 aug. 10.00-12.00 u. en di. 24 aug. 10.00-15.30 u.
Docent: Ilse Versluijs
Taal: NL/ EN
Niveau: ervaring niet nodig
Prijs € 140,-

Leer in korte tijd alle facetten van zeefdrukken op stof, van belichten tot drukken op stof.

Boekjes maken op de riso
Di. 24 aug. 13.00-16.00 u.
Docent: Bertus Gerssen
Taal: NL/ EN
Niveau: ervaring niet nodig
Prijs € 45,-

Wil je kennismaken met de riso en iets leuks drukken om mee naar huis te nemen? Dan past deze workshop wellicht goed bij je! Tijdens deze middag maak je kennis met de risograaf en leef je je uit op de analoge stencilmachines. Aan het eind van de dag heb je de basisprincipes van de analoge risograaf onder de knie. Bovendien bundel je de resultaten in een boekje met een cahiersteek. Leer je ook nog iets over boekjes binden.

Zeefdrukken aan de meter op stof
Wo 25 aug. 14.00-16.00 u. en do. 26 aug 10.00-16.00 u
Docent: Annika Syrjamaki
Taal: NL/ EN
Niveau: ervaren zeefdrukkers (het is max 5 jaar geleden dat je  voor het laatst hebt gezeefdrukt)
Prijs € 155,- excl. je eigen stof

Hoe maak je van je ontwerp een patroon dat je kunt herhalen en hoe gaat het zeefdrukken dan in de praktijk? Annika leert je graag de kneepjes van het vak. We werken in deze cursus met één kleurlaag. Neem circa 1,5 meter stof bijvoorbeeld katoen mee, waarop je wilt zeefdrukken (graag wassen van tevoren). Eventuele extra kosten: film printen €27,- per meter ( maar je kunt dit ook op andere manieren doen).

Urban Arts & Prints voor jongeren 14-25 jaar
Vr. 27 aug. 14.00-16.00 uur
Niveau: ervaring niet nodig
Docent: Ilse Versluijs
Taal: NL/ EN
Prijs € 15,- neem je eigen T-shirt mee

T-shirt zeefdrukken met hulp van sjablonen. Neem zelf een eigen licht gekleurd T-shirt mee.

!! Voor reserveren: ga naar de agenda

 

Summer week in the Graphic Workshop
August 23-27

Step-up screen printing course on fabric
mon. 23 Aug. 10am-12pm. and Tue. 24 Aug 10-15.30 p.m.
Teacher: Ilse Versluijs
Language: NL/ EN
Level: experience not necessary
Price € 140,-

Learn all facets of screen printing on fabric in a short time, from exposure to printing on fabric.

Making booklets on the riso
Tu. 24 Aug 13.00-16.00
Teacher: Bertus Gerssen
Language: NL/ EN
Level: experience not necessary
Price € 45,-

Want to get to know the riso and print something fun to take home? Then this workshop might be right for you! During this afternoon you will get to know the risographer and have fun on the analog stencil machines. At the end of the day, you’ll have mastered the basics of the analog risograph. Moreover, you bundle the results in a booklet with a cahier stitch. You also learn something about binding booklets.

Screen printing by the meter on fabric
Wed 25  Aug 2-4 p.m. and do. 26 Aug 10am-4pm
Teacher: Annika Syrjamaki
Language: NL/ EN
Level: experienced screen printers (it has been max 5 years since you last screen printed)
Price € 155 excl. your own fabric

How do you turn your design into a pattern that you can repeat and how does screen printing work in practice? Annika likes to teach you the tricks of the trade. In this course we work with one color layer. Bring about 1.5 meters of fabric, for example cotton, on which you want to screen print (please wash beforehand). Any additional costs: film printing €27 per meter (but you can also do this in other ways).

Urban Arts & Prints for young people 14-25 years
Fri. 27 Aug 2-4 p.m.
Level: experience not necessary
Teacher: Ilse Versluijs
Language: NL/ EN
Price € 15,- bring your own T-shirt

T-shirt screen printing with the help of templates. Bring your own light-colored T-shirt.

!! Voor reserveren: ga naar de agenda