close

maart 2017

 

Workshop Ik ben sot!

Klankgedichten en De Stijl

‘100 jaar Mondriaan & De Stijl’ vieren de Grafische Werkplaats en Huis van Gedichten samen met  visuele klankgedichten geïnspireerd op De Stijl.

In het tijdschrift De Stijl verschenen onder de naam I.K. Bonset – anagram van ‘Ik ben sot’- diverse klankgedichten. Later bleek Theo van Doesburg achter deze naam schuil te gaan. ‘Het woord diende vrij gemaakt te worden’ volgens Van Doesburg. Het spel van typografie, vorm, ritme en klank waren het uitgangspunt, en zijn dat dan ook in de workshops van Ik ben sot!.

De Grafische Werkplaats en Huis van Gedichten organiseren samen ‘Ik ben sot’, een multidisciplinaire workshop voor bovenbouw basisonderwijs, voortgezet onderwijs en volwassen professionals.

Tijdens de workshop, die uit een grafisch en een poëtisch deel bestaat, verdiepen deelnemers zich in visuele poëzie. Bij visuele poëzie worden woorden en letters losgekoppeld van zinnen en betekenissen; het gaat om het ritme en de klank!

Het poëtische deel van de workshop wordt verzorgd door Huis van Gedichten. De jongste kinderen zullen, geïnspireerd op bekende gedichtjes, een dichtzin maken. Middelbare scholieren schrijven een gedicht. Iedereen wordt uitgedaagd hun gedicht ook voor te dragen; zo wordt goed zichtbaar hoe de vorm van een gedicht de voordracht stuurt.

Het grafische deel van de workshop wordt verzorgd door de Grafische werkplaats. De jongste leerlingen geven hun eigen gedicht vorm met verschillende soorten stempels. Leerlingen van het voortgezet onderwijs en volwassenen mogen zelf hun gedicht of een gedeelte daarvan drukken met houten peren letters op de proefpers.

Eindproducten
* Alle resultaten worden samengebracht in een poëziebundel.
* De zes mooiste gedichten worden op ansichtkaart en posterformaat in het najaar door Den Haag verspreid.

* Tijdens een feestelijke avond dragen de leerlingen hun zelfgeschreven gedichten voor aan klasgenoten, vrienden en familie en zijn de bijhorende beelden live via projectie te zien.

Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van het Mondriaanjaar en is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag en Fonds 1818.

Informatie
Duur: 2,5 uur, iedereen neemt zijn zelf geschreven klankgedicht gedrukt en wel mee naar huis.
Prijs: € 120 ( beperkt aantal beschikbare workshops, betalen via Cultuurkaart is mogelijk)
Niveau: basisonderwijs (bovenbouw), voortgezet onderwijs  en de professional
Groepen: maximaal 30
NB Groepen groter dan 15 personen worden in twee groepen verdeeld tussen het schrijf- en het drukdeel. Na 75 minuten wordt er gewisseld.
Start: April 2017
Locatie: Grafische Werkplaats, Prinsegracht 16
Info/boeken: info@huisvangedichten.nl of info@grafischewerkplaats.nl