close

GROETJES VAN HET THUISFRONT
Expositie Groetjes van het thuisfront
Grafische Werkplaats

25 sept.- 10 nov. 2020

Extra: Hoogtij#62: vr. 25. sept. 19.00-23.00 u.

Expositie met werk van Jurjen Ravenhorst, Julian Sirre, Annika Syrjamaki en Ilse Versluijs. Nieuwsgierig wat de beheerders van de werkplaats als beeldend kunstenaars, vormgever of textielontwerper, nu zelf maken? Bekijk hun grafisch en ander werk in de expositie en bezoek hun ateliers op de Open Ateliers dagen.

Exhibition with work by Jurjen Ravenhorst, Julian Sirre, Annika Syrjamaki and Ilse Versluijs. Curious about what the Werkplaats managers, as visual artists, designers or textile designers, now make themselves? View their graphics and other work in the exhibition and visit their studios during the Open Studio Days. 

Jurjen Ravenhorst
Het onderzoeken en begrijpen van technieken is een belangrijk motief, spelen met licht, vorm, textuur, kleur en perspectief is een ander verhaal. De vele manieren en materialen waarmee je aan een lithosteen kan werken, bieden oneindig veel mogelijkheden. Met het maken van het werk wordt het statement van Ravenhorst gemaakt, met open titels kan de kijker zijn eigen interpretatie vinden.

Researching and understanding techniques is an important motive. Playing with light, shape, texture, color and perspective is another. The many ways and materials with which one can work on a lithographic stone offer endless possibilities. By creating the artwork, Ravenhorst’s statement is made. Open titles allow the viewer to find his own interpretation.

Julian Sirre

Julian over zijn werk: “Het affiche heeft als massamedium zijn beste tijd gehad, maar dat affiches meer een niche zijn geworden is voor mij geen bezwaar. Mijn interesse ligt eerder bij de dromerige tienerkamerposter. De film- of popsterposter uit het midden van een tijdschrift die boven je bed hangt. Mijn uitgangspunt is om beelden te maken die aan de zwaarte van de dagelijkse sleur onttrekken.”

Julian about his work: “The poster has had its day as a mass medium, but that posters have become more of a niche is no objection to me. My interest is more in the dreamy teenage bedroom poster. The movie or pop star poster from the center of a magazine hanging over your bed. My starting point is to create images that escape the heaviness of the daily grind. ”

Annika Syrjämäki

De drijfveer voor Annika is het experiment, een zoektocht om een techniek verder uit te diepen of om met nieuwe materialen te experimenteren. Hierbij speelt textiel altijd een belangrijke rol. In deze expositie is een aantal studies te zien van haar nieuwe werk, waar ze de tuft techniek combineert met verschillende grafische technieken.

 The motivation for Annika is the experiment, a quest to deepen a technique or to experiment with new materials. Textiles always play an important role in this. This exhibition shows a number of studies of her new work, where she combines the tufting technique with various graphic techniques.

Ilse Versluijs

Maskers is een van de hoofdthema’s in mijn werk. Zij kunnen verbergen of juist onthullen. Mensen over de hele wereld gebruiken maskers om hun identiteit, hun plaats in de wereld en in de maatschappij te bepalen, terwijl ze ook gebruikt worden om contact te maken met andere (spirituele) werelden. Maskers vertellen de verhalen van de mensheid.

Breathing’ is een serie maskers die ontstaan is vanuit persoonlijke emoties en reflecties in de afgelopen ‘Corona-tijd’. Alle maskers zijn gemaakt met een bruikbare basis die neus- en mondbedekkend is.

De M&M’s is een serie A6 riso-drukken en -tekeningen van Mugs & Masks. De oorspronkelijke M&M’s zijn gemaakt voor een reeks boekjes die allemaal verschillend van samenstelling zijn en naast riso-drukken ook unieke riso-tekeningen bevatten. Daarnaast is er nog een serie losse M&M’s waarin riso-drukken vrijelijk bewerkt zijn met tekening, linodruk en collage.

Masks are one of the main themes in my work. They can hide or reveal. People all over the world use masks to determine their identity, their place in the world and in society, while they are also used to make contact with other (spiritual) worlds. Masks tell the stories of humanity.

 

 

 

 

 

 

De expositie is te bekijken op maandag, woensdag en vrijdag 10.00-17.00 u. en op