close

december 2019

 

De Grafische Werkplaats zoekt een penningmeester

We zoeken vanaf het voorjaar 2020 een nieuwe penningmeester. Download de vacature:De Grafische Werkplaats zoekt een penningmeester

Het bestuur vergadert circa vijf keer per jaar en ieder bestuurslid heeft daarnaast enkele taken afhankelijk van zijn/haar expertise. Het bestuur bestaat nu uit zes leden.

We zijn op zoek naar een gedreven penningmeester met ervaring op financieel gebied.

De volgende kenmerken zijn voor bestuursleden van belang:

  • affiniteit met de missie en doelstellingen van Grafische Werkplaats;
  • algemene interesse voor kunst en grafische technieken;
  • kennis van en/of ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
  • inzicht in strategische vraagstukken;

Taken van de penningmeester:

  • Stelt de jaarbegroting en de jaarcijfers op;
  • Doet de boekhouding in samenspraak met de coördinator;
  • Handelt de financiële kant van subsidieaanvragen af;
  • Ondersteuning algemene bedrijfsvoering.

Procedure
Reacties worden door het bestuur beoordeeld en we nodigen een selectie van kandidaatleden uit voor een kennismakingsgesprek. Na een inwerkperiode zal de benoeming plaatsvinden.

Tijdbesteding
Gemiddeld vier dagdelen per maand.

Vergoedingen
Declaratie van gemaakte kosten die direct verbandhouden met de uitoefening van de bestuursfunctie is mogelijk. Een honorarium is niet van toepassing.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de coördinator, Carola van der Heijden, 06 18424271 of de voorzitter, Eric Laken 06 20663565

Reacties
Heeft u belangstelling? Mail dan voor 15 maart een beknopte motivatiebrief met curriculum vitae: carola@grafischewerkplaats.nl.  Op dit emailadres kunt u ook personen voordragen als penningmeester.