close

Er is een nieuw bestuur!

Het nieuwe bestuur nam afgelopen week het stokje van het oude bestuur over. Vetrekkende bestuursleden zijn: Erik Laken, Donald Morris en Ben Faydhebe. We danken hen en tevens oud-bestuursleden Beleke Bagchus en Eva Lemstra- voor hun inzet, inspiratie en enthousiasme!

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Sanne Luteijn, voorzitter
Valentin Neevel, penningmeester
Tanja Engelberts, secretaris
Dieuwke Spaans, lid

Klankbordgroep

Ook de klankbordgroep is weer op volle kracht en bestaat uit:

Lisa Blaauwbroek
Melle de Boer
Eugene van Veldhoven
Qasim Arif
Tanja Engelberts